Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Llangynwyd
Maesteg
Penybont ar Ogwr
CF34 9RW

Ffôn: 01656 815700 Dysg....dawn...dyfodol
Ffacs:01656 815701 Ebost/email: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol ar gyfer gwybodaeth am yr ysgol.
Click on the below links for information about the school.

www

Mae gwefan llawn yr ysgol ar gael ar www.yggllangynwyd.cymru
The full school website is available at www.yggllangynwyd.cymru

Mae llawlyfr y chweched nawr ar gael (gweler isod).../Sixth form handbook is now available (see below)

Site news

Picture of Mrs K Pittard
Newid Newis Noson Rhieni Bl7 - Change to YR7 Parents Evening
by Mrs K Pittard - Friday, 13 March 2020, 1:40 PM
 

13/3/2020

Picture of Mrs K Pittard
Gwybodaeth Coronovirus - Coronovirus Information
by Mrs K Pittard - Friday, 13 March 2020, 1:22 PM
 

13/3/2020

Picture of Mrs K Pittard
Noson Rhieni Bl7 - YR7 Parents Evening
by Mrs K Pittard - Tuesday, 10 March 2020, 3:17 PM
 

10/3/2020