Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Llangynwyd
Maesteg
Penybont ar Ogwr
CF34 9RW

Ffôn: 01656 815700 Dysg....dawn...dyfodol
Ffacs:01656 815701 Ebost/email: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol ar gyfer gwybodaeth am yr ysgol.
Click on the below links for information about the school.

www

Mae gwefan llawn yr ysgol ar gael ar www.yggllangynwyd.cymru
The full school website is available at www.yggllangynwyd.cymru

Mae llawlyfr y chweched nawr ar gael (gweler isod).../Sixth form handbook is now available (see below)

Site news

Picture of Mrs K Pittard
Taith Addysgol i Lundain - Eductaional Trip to London
by Mrs K Pittard - Thursday, 18 July 2019, 1:01 PM
 

18/7/19

Picture of Mrs K Pittard
Taith Maes Daearyddiaeth Gorffennaf 2019 - Geography Field Trip 2019
by Mrs K Pittard - Tuesday, 2 July 2019, 2:54 PM
 

2/7/19

Picture of Mrs K Pittard
Taith STEM Bl 12 - Yr 12 STEM Trip
by Mrs K Pittard - Tuesday, 25 June 2019, 1:54 PM
 

25/6/19