Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Llangynwyd
Maesteg
Penybont ar Ogwr
CF34 9RW

Ffôn: 01656 815700 Dysg....dawn...dyfodol
Ffacs:01656 815701 Ebost/email: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol ar gyfer gwybodaeth am yr ysgol.
Click on the below links for information about the school.

www

Mae gwefan llawn yr ysgol ar gael ar www.yggllangynwyd.org.uk.
The full school website is available at www.yggllangynwyd.org.uk

Mae llawlyfr y chweched nawr ar gael (gweler isod).../Sixth form handbook is now available (see below)

Site news

Picture of Mrs K Pittard
Taith STEM DT - DT STEM Trip
by Mrs K Pittard - Monday, 1 April 2019, 11:36 AM
 

1/4/19

Picture of Mrs K Pittard
Arholiadau TAG & TGAU - GCE & GCSE Examinations
by Mrs K Pittard - Thursday, 21 February 2019, 2:53 PM
 

21/2/19

Picture of Mrs K Pittard
Tim Criced Prosiect Merched - Girls Network Cricket Team
by Mrs K Pittard - Monday, 11 February 2019, 2:48 PM
 

11/2/19