Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Llangynwyd
Maesteg
Penybont ar Ogwr
CF34 9RW

Ffôn: 01656 815700 Dysg....dawn...dyfodol
Ffacs:01656 815701 Ebost/email: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol ar gyfer gwybodaeth am yr ysgol.
Click on the below links for information about the school.

www

Mae gwefan llawn yr ysgol ar gael ar www.yggllangynwyd.cymru
The full school website is available at www.yggllangynwyd.cymru

Mae llawlyfr y chweched nawr ar gael (gweler isod).../Sixth form handbook is now available (see below)

Site news

Llun o Mrs K Pittard
Newid Bwydlen Cinio Ysgol (Saesneg) - Change in School Meal Menu (English)
gan Mrs K Pittard - Monday, 11 November 2019, 2:13 PM
 

11/11/19

Llun o Mrs K Pittard
Newid Mewn Bwydlen Cinio Ysgol (Cymraeg) - Change in School Dinner Menu (Welsh)
gan Mrs K Pittard - Monday, 11 November 2019, 2:15 PM
 

11/11/19

Llun o Mrs K Pittard
Sioe Lleu Llaw Gyffes - Lleu Llaw Gyffes Show
gan Mrs K Pittard - Thursday, 7 November 2019, 11:30 AM
 

7/11/19