Ymgaus yw hwn i ddatblygu agweddau o'r Wiki gan ddafnyddio Moodle. Ssytem brawf yn llwyr yw hon a mae croeso gan staff i ychwanegu eitemau prawf/drafft yn ôl yr angen er mwyn profi'r system.
Dyma gopi o'r hyn oedd ar Wiki'r ysgol wedi ei gopio draw i Moodle. Pwrpas hwn yw i weld a yw'r arfau sydd gan Moodle yn well ar gyfer y math hyn o waith.