Gwybodaeth Gyffredinol/General Information

Manylion Cyswllt/Contact Information

Cyfeiriad/Address:

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Llangynwyd

Maesteg

Bridgend

CF34 9RW

Ffôn/Phone: 01656 815700

Facs/Fax: 01656 815701

e-bost/e-mail: post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk