AICT 1: eFusnes - Ennill Sgiliau mewn eFusnes

AICT 2: eSgiliau - Rheoli data eFusnes

AICT 3: eBroject - Cynllunio Project ar gyfer TGCh

AICT 5: e-God - Cynhyrchu Datrysiadau Meddalwedd