Llythron i rieni/Letters to parents

Dyma restr o'r holl lythyron caiff eu hanfon allan i rieni. Caiff y rhestr ei ddiwygio wrth i lythyron newydd cael lanlwytho. Mae llythyron i bob disgybl i'w gweld isod a llythyron i flynyddoedd penodol yn y ffolderi perthnasol.

This is a list of all the letters sent out to parents. The list will be updated as new letters are uploaded. Letters for all pupils in the school are litsed below and letters for specific year groups can be found the associated folders.