Site news

General news and announcements

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Noson Rhieni Bl11 - Yr11 Parents' Evening 0 Mrs R Little
Fri, 14 Oct 2016, 10:46 AM
Addysg rhyw - Sex education Bl/Yr 7 0 Mrs R Little
Wed, 12 Oct 2016, 2:38 PM
Gwaith Maes TGAU Daearyddiaeth - GCSE Geography Fieldwork 18/11/2016 0 Mrs R Little
Wed, 12 Oct 2016, 2:35 PM
Addysg rhyw - Sex education Bl 11 0 Mrs R Little
Wed, 12 Oct 2016, 2:27 PM
Taith - Skills Cymru - trip Bl/Yr 11, 12, 13 0 Mrs R Little
Wed, 12 Oct 2016, 2:20 PM
Pantomeim Blodeuwedd - pantomime BL7&8 0 Mrs R Little
Wed, 12 Oct 2016, 2:17 PM
Aeolodaeth yr Urdd 2016 Membership 0 Mrs R Little
Tue, 4 Oct 2016, 2:19 PM
Llythr Gwyddoniaeth Bl10 - Yr10 Science Letter 0 Mrs R Little
Tue, 4 Oct 2016, 2:17 PM
Llythr drama Bouncers play letter 0 Mrs R Little
Tue, 4 Oct 2016, 2:13 PM
Taith i Wlad Belg 2017 Trip to Belgium 0 Mrs R Little
Fri, 23 Sep 2016, 12:21 PM
Cynhadledd newyddiaduriaeth - Journalism conference 0 Mrs R Little
Fri, 23 Sep 2016, 12:17 PM
Taith Llangrannog Bl7 - Yr 7 Llangrannog Trip 0 Mrs R Little
Fri, 23 Sep 2016, 12:01 PM
Cit taith rybgi - Rugby tour kit 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:56 AM
Canlyniadau profion cenedlaethol - National test results 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:47 AM
Adroddiad Diwedd Bl 8 Yr 8 Annual Report 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:37 AM
Adroddiad diwedd bl10 - Yr 10 annual report 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:28 AM
Cit Taith Pel-droed - Football tour kit 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:22 AM
Noson Ysgogi Bl11 - Yr11 Motivational evening 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 10:17 AM
Gwyl Cyhoeddi - Eisteddfod yr Urdd 2017 - Proclamation Festival 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 9:55 AM
Ethol rhiant-lywodraethwyr - Election of parent governor 0 Mrs R Little
Fri, 16 Sep 2016, 9:51 AM
Seremoniau diwedd blwyddyn Bl 7, 8, 9 - End of year ceremonies Yr 7, 8, 9 0 Mrs R Little
Tue, 28 Jun 2016, 11:42 AM
Iechyd a diogelwch profiad gwaith - Work placement health and safety 0 Mrs R Little
Fri, 24 Jun 2016, 3:12 PM
Adroddiad diwedd blwyddyn Bl 7 - End of year report Yr 7 0 Mrs R Little
Fri, 24 Jun 2016, 3:01 PM
Llythr profiad gwaith - Work experience letter 0 Mrs R Little
Wed, 22 Jun 2016, 3:19 PM
Taith i Lan-llyn Bl8 2016 - Yr 8 2016 trip to Glan-llyn 0 Mrs R Little
Wed, 22 Jun 2016, 3:16 PM
Cofrestru UCAS Registration 0 Mrs R Little
Tue, 14 Jun 2016, 1:07 PM
Pel-droed 16-06-2016 Football 0 Mrs R Little
Tue, 14 Jun 2016, 12:52 PM
Taith Sain Fagan - St Fagan trip 0 Mrs R Little
Tue, 14 Jun 2016, 12:47 PM
Llwyfan Llangynwyd 0 Mrs R Little
Fri, 10 Jun 2016, 10:50 AM
Adroddiad diwedd blwyddyn Bl 9 - Yr 9 end of year report 0 Mrs R Little
Fri, 10 Jun 2016, 10:45 AM
Prynhawn anwytho - Post 16 induction afternoon 0 Mrs R Little
Fri, 27 May 2016, 3:02 PM
Cystadleuaeth Athletau ysgolion Dyffryn Morgannwg - Glamorgan Valley Schools Athletics Competition 0 Mrs R Little
Fri, 27 May 2016, 3:00 PM
Teithiau diwedd blwyddyn - End of year trips 0 Mrs R Little
Fri, 27 May 2016, 2:56 PM
Trefniadau teithio - Eisteddfod Fflin 2016 - travel arrangements 0 Mrs R Little
Wed, 25 May 2016, 3:24 PM
Taith Menter i Sw Bryste - Menter's trip to Bristol Zoo 0 Mrs R Little
Tue, 17 May 2016, 1:35 PM
Taith Grwp Maeth - Nuture Group Trip 0 Mrs R Little
Tue, 17 May 2016, 1:19 PM
Gwasanaeth Ymadael Bl 13 - Yr 13 Leavers' Assembly 0 Mrs R Little
Thu, 12 May 2016, 9:27 AM
Taith arlwyo LouChi catering trip 0 Mrs R Little
Thu, 5 May 2016, 1:58 PM
Noson Wobrwyo Rygbi Llangynwyd Rugby Presentation Night 0 Mrs R Little
Tue, 3 May 2016, 1:39 PM
Mawrth 7 - Prosiect ymholi i sgiliau darllen Reading skills research project 0 Mrs R Little
Fri, 22 Apr 2016, 2:46 PM
Llety a thrafnidiaeth - Eisteddfod yr Urdd 2016 - accomodation and transport 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:26 PM
Clwb athletau - athletics club 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:25 PM
Bws Cefnogwyr Rygbi - Rugby Supporters Bus 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:24 PM
Noson rhieni Bl 8 28 Ebrill 2016 - Yr 8 Parents evening 28 April 2016 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:23 PM
Llyfrau adolygu Daearyddiaeth TGAU - GCSE Geography revision books - geog 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:21 PM
Tocynnau - Eisteddfod yr Urdd 2016 - tickets 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:19 PM
Profion darllen a rhifedd cenedlaethol 2016 National reading and numeracy tests 2016 0 Mrs R Little
Tue, 19 Apr 2016, 2:17 PM
Taith i'r Eidal 2107 - Trip to Italy 2017 0 Mrs R Little
Wed, 13 Apr 2016, 3:40 PM
Llythr Pennaeth Dros Dro - Temporary Head Letter 0 Mrs R Little
Wed, 13 Apr 2016, 3:38 PM
COUNT ON WRITE ON 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:38 PM
Gweithdy Cemeg - Chemistry Workshop 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:37 PM
Adroddiad Bl 12 - Yr 12 report 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:37 PM
Adroddiad interim Bl 8 - Yr 8 interim report 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:36 PM
Arddangosfa UCAS - UCAS exhibition 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:35 PM
Adroddiad Bl 11 - Yr 11 Report 0 Mrs R Little
Fri, 18 Mar 2016, 2:33 PM
Noson rasio ceffylau a chyri - Horse racing and curry night 0 Mrs R Little
Thu, 10 Mar 2016, 10:07 AM
Noson rhieni Bl 7 - Yr 7 parents' evening 0 Mrs R Little
Tue, 8 Mar 2016, 1:15 PM
Adroddiad interim Bl 7 - Yr 7 interim report 0 Mrs R Little
Tue, 8 Mar 2016, 1:13 PM
Adroddiad interim Bl8 - Yr8 Interim report 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:45 PM
Adroddiad interim a noson rieni Bl10 - Yr10 Interim report and parents' evening 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:44 PM
Ready, steady, cook Bl13/Yr13 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:40 PM
Taith pel-rwyd - Netball trip 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:39 PM
Rygbi 7 bob ochr Bl8 - Yr8 seven a-side rugby 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:32 PM
Rugbi 7 bob orchr Bl11 - 7 a-side rugby Yr 11 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:24 PM
Taith Rugby New Hall - Rugby Trip 0 Mrs R Little
Tue, 1 Mar 2016, 1:11 PM
Canlyniadau Ffug Arholiadau Blwyddyn 13 - Year 13 Mock Examination Report 0 Mrs R Little
Fri, 5 Feb 2016, 1:22 PM
Ail-drefnu'r daith i Wlad Belg - re-arranging trip to Belguim 0 Mrs R Little
Fri, 5 Feb 2016, 1:21 PM
Taith Cysgu'n Brysur Trip 0 Mrs R Little
Fri, 5 Feb 2016, 1:17 PM
Noson Rieni Bl12 & Bl13 - Parents Evening Yr12 & Yr13 0 Mrs R Little
Thu, 28 Jan 2016, 2:58 PM
Taith i Stratford 2016 - Trip to Stratford 2016 0 Mrs R Little
Tue, 19 Jan 2016, 2:17 PM
Noson opsiynau CA4 - KS4 Options Evening 0 Mrs R Little
Tue, 19 Jan 2016, 1:54 PM
Cinio Ymadael y Chweched 0 Mrs R Little
Wed, 6 Jan 2016, 3:53 PM
Llais y Llan - December 2015 0 Mrs R Little
Fri, 18 Dec 2015, 11:12 AM
Llais y Llan - Rhagyr 2015 0 Mrs R Little
Fri, 18 Dec 2015, 11:12 AM
Adroddiad Interim Bl10 - Interim Report Yr10 0 Mrs R Little
Fri, 18 Dec 2015, 11:10 AM
Cwrs sgio/eirfyrddio Awstria 2017 - Ski/snow boarding course Austria 2017 0 Mrs R Little
Fri, 18 Dec 2015, 11:08 AM
Casgliad Nadolig ar gyfer y Banc Bwyd - Foodbank Christmas Collection 0 Mrs R Little
Fri, 11 Dec 2015, 12:46 PM
Noson rhieni Academaidd Bl9 - Year 9 Academic Parents' Evening 0 Mrs R Little
Fri, 11 Dec 2015, 12:44 PM
National Sports Roadshow 2015 0 Mrs R Little
Thu, 10 Dec 2015, 2:01 PM
Adroddiad Interim Bl 9 - Year 9 Interim Report 0 Mrs R Little
Thu, 10 Dec 2015, 1:59 PM
Hwdi Timoedd Chwaraeon - Sports Team Hoodies 0 Mrs R Little
Thu, 10 Dec 2015, 1:59 PM
Seremoni Wobrwyo Blwyddyn 11 a 13 0 Mrs R Little
Tue, 1 Dec 2015, 12:47 PM
Adroddiad Interim Blwyddyn 12 - Interim Report Year 12 0 Mrs R Little
Tue, 1 Dec 2015, 12:44 PM
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni a dyddiadau tymor 2016-2017 - ~Governors' Annual Report to Parent and New 2016-17 Term dates 0 Mrs R Little
Tue, 1 Dec 2015, 12:43 PM
Gwasanaeth Nadolig 2015 - llythr caniatad Bl. 7. Christmas Concert 2015 - permission letter Yr.7 0 Mrs R Little
Tue, 1 Dec 2015, 12:34 PM
Taith Bl 9 i Bentywyn - Yr 9 Trip to Pentywyn 0 Mrs R Little
Fri, 20 Nov 2015, 1:53 PM
Noson Agored ol 16 oed - Post 16 Open Evening 0 Mrs R Little
Fri, 20 Nov 2015, 1:52 PM
Amserlen Ffug Arholiadau Bl.11 - Mock Examination Timetable Yr.11 0 Mrs R Little
Tue, 17 Nov 2015, 2:38 PM
Cliniaduron - Laptops 0 Mrs R Little
Tue, 17 Nov 2015, 2:36 PM
Trefniadau Annie - Annie Arrangements 0 Mrs R Little
Tue, 17 Nov 2015, 2:35 PM
Noson Rhieini Academaidd Bl 11 - Year 11 Academic Parents' Evening 0 Mrs R Little
Tue, 10 Nov 2015, 1:01 PM
Adroddiad Interim Blwyddyn 8 - Year 8 Interim Report 0 Mrs R Little
Tue, 10 Nov 2015, 12:53 PM
Gwaith Maes Daearyddiaeth Bl 13 - Yr 13 Geography field Trip 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 2:23 PM
Taith Sgio Awstria 2017 - Austria Skiing Trip 2017 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 2:11 PM
Cit Add Gorff TGAU - GCSE PE Kit 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 2:05 PM
Noson Hyfforddiant "Call Push Rescue" - "Call Push Rescue" Training Evening 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 1:39 PM
Gwaith Maes TGAU Daearyddiaeth Tachwedd 2015 - GCSE Geography Field Trip Nov 2015 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 1:37 PM
Gwybodaeth Defnyddio Microsoft Office - Microsoft Office use Information 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 1:34 PM
Cynhadledd UG Cymraeg - AS Welsh Conference 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 1:32 PM
Cynhadledd Maths - ~Maths Conference 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Nov 2015, 1:31 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 ()