Site news

General news and announcements

Page: 1 2 3 4 5 6 7 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Newid Newis Noson Rhieni Bl7 - Change to YR7 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Fri, 13 Mar 2020, 1:40 PM
Gwybodaeth Coronovirus - Coronovirus Information 0 Mrs K Pittard
Fri, 13 Mar 2020, 1:22 PM
Noson Rhieni Bl7 - YR7 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Tue, 10 Mar 2020, 3:17 PM
Noson Rhieni Bl 10 - YR10 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Wed, 12 Feb 2020, 2:02 PM
Taith Bl7 i Eglwys Sant Mihangel - Yr7 Trip to St Michael's Church 0 Mrs K Pittard
Fri, 31 Jan 2020, 12:17 PM
Noson Rhieni'r Chweched - Sixth form Parent's Evening 0 Mrs K Pittard
Tue, 28 Jan 2020, 2:05 PM
Ymgynghoriad Addysg Ol 16 - Post 16 Education Consulation 0 Mrs K Pittard
Thu, 23 Jan 2020, 2:44 PM
Noson Opsiynnau BL9 - YR9 Options Evening 0 Mrs K Pittard
Fri, 10 Jan 2020, 12:18 PM
Gwobr Dug Caeredin 2020 - Duke of Edinburgh Award 2020 0 Mrs K Pittard
Tue, 7 Jan 2020, 2:07 PM
Gwasanaeth Nadolig 2019 - Christmas Service 2019 0 Mrs K Pittard
Thu, 12 Dec 2019, 1:46 PM
Taith Busnes i Tesco - Buisness Trip to Tesco 0 Mrs K Pittard
Thu, 5 Dec 2019, 10:25 AM
Swydd Swyddog Cefnogi Dysgu - Learning Support Officer Post 0 Mrs K Pittard
Wed, 16 Oct 2019, 2:45 PM
Sioe Nadolig BL7 - Christmas Show YR7 0 Mrs K Pittard
Mon, 2 Dec 2019, 11:13 AM
Gwobr Dug Caeredin 2019 - Duke of Edinburgh Award 2019 0 Mrs K Pittard
Wed, 20 Nov 2019, 1:05 PM
Taith Drama i Lundain - Drama Trip to London 0 Mrs K Pittard
Wed, 20 Nov 2019, 1:03 PM
Newid Bwydlen Cinio Ysgol (Saesneg) - Change in School Meal Menu (English) 0 Mrs K Pittard
Mon, 11 Nov 2019, 2:13 PM
Newid Mewn Bwydlen Cinio Ysgol (Cymraeg) - Change in School Dinner Menu (Welsh) 0 Mrs K Pittard
Mon, 11 Nov 2019, 2:15 PM
Sioe Lleu Llaw Gyffes - Lleu Llaw Gyffes Show 0 Mrs K Pittard
Thu, 7 Nov 2019, 11:30 AM
Llythyr Newidiadau Cludiant Ysgol (Cymraeg) - Changes to School Transport Letter (Welsh) 0 Mrs K Pittard
Tue, 5 Nov 2019, 11:48 AM
Llythyr Newidiadau Cludiant Ysgol (Saesneg) - Changes to School Transport Letter (English) 0 Mrs K Pittard
Tue, 5 Nov 2019, 11:51 AM
Panto Bl7&8 - YR7&8 Panto 0 Mrs K Pittard
Thu, 24 Oct 2019, 11:11 AM
Profiad Gwaith BL10 - YR10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Wed, 16 Oct 2019, 3:13 PM
Disgo Calan Gaeaf - Halloween Disco 0 Mrs K Pittard
Wed, 16 Oct 2019, 2:48 PM
Swydd Cynorthwy-ydd Dysgu - Learning Assistant Post 0 Mrs K Pittard
Wed, 16 Oct 2019, 2:47 PM
Taith Addysgol i Lundain - Educational Trip to London 0 Mrs K Pittard
Thu, 18 Jul 2019, 1:01 PM
Aelodaeth yr Urdd 2019 - Urdd Membership 2019 0 Mrs K Pittard
Thu, 10 Oct 2019, 3:09 PM
Addysg Rhyw Bl7 - YR7 Sex Education 0 Mrs K Pittard
Thu, 10 Oct 2019, 1:39 PM
Taith Merched STEM - STEM Girls Trip 0 Mrs K Pittard
Thu, 12 Sep 2019, 3:12 PM
Taith BAC i Borthcawl - BAC Trip to Porthcawl 0 Mrs K Pittard
Thu, 10 Oct 2019, 1:39 PM
Arddangosfa Gyrfaoedd - Careers Exhibition 0 Mrs K Pittard
Mon, 30 Sep 2019, 11:17 AM
Taith Llangrannog 2019 - Llangrannog Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Mon, 30 Sep 2019, 11:12 AM
Prom Bl13 - Yr13 Prom 0 Mrs K Pittard
Mon, 16 Sep 2019, 2:04 PM
Llyfr Cymraeg "I Ble Aeth Haul y Bore" - Welsh Lit Book 0 Mrs K Pittard
Thu, 12 Sep 2019, 2:50 PM
Llyfr Cymraeg Llen Siwan - Welsh Lit Book Siwan 0 Mrs K Pittard
Thu, 12 Sep 2019, 2:47 PM
Noson Fygeiliol Bl7 - Yr7 Pastoral Evening 0 Mrs K Pittard
Thu, 12 Sep 2019, 2:45 PM
Taith Maes Daearyddiaeth Gorffennaf 2019 - Geography Field Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Tue, 2 Jul 2019, 2:54 PM
Taith STEM Bl 12 - Yr 12 STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Tue, 25 Jun 2019, 1:54 PM
Gwybodaeth Swogs Glanllyn - Glanllyn Swog Information 0 Mrs K Pittard
Tue, 11 Jun 2019, 1:58 PM
Gwasanaeth Gwobrwyo Bl 7 ac 8 - Yr 7 & 8 Awards Ceremony 0 Mrs K Pittard
Thu, 6 Jun 2019, 1:43 PM
Taith Sgio 2020 - Ski Trip 2020 0 Mrs K Pittard
Thu, 6 Jun 2019, 1:38 PM
Taith Glanllyn 2019 - Glanllyn Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Wed, 5 Jun 2019, 3:03 PM
Taith BAC Bl9 St Fagan - St Fagan Yr 9 BAC Trip 0 Mrs K Pittard
Thu, 16 May 2019, 3:12 PM
Taith BAC Bl 12 - Yr 12 BAC Trip 0 Mrs K Pittard
Thu, 16 May 2019, 3:11 PM
Alldeithiau Dug Caeredin - Duke of Edinburgh Expeditions 0 Mrs K Pittard
Thu, 16 May 2019, 2:39 PM
Taith STEM DT - DT STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Mon, 1 Apr 2019, 11:36 AM
Arholiadau TAG & TGAU - GCE & GCSE Examinations 0 Mrs K Pittard
Thu, 21 Feb 2019, 2:53 PM
Tim Criced Prosiect Merched - Girls Network Cricket Team 0 Mrs K Pittard
Mon, 11 Feb 2019, 2:48 PM
Taith Rwgbi Bl7 Newhall 7's - Newhall 7's Yr7 Rugby Trip 0 Mrs K Pittard
Mon, 11 Feb 2019, 2:39 PM
Taith STEM GE Healthcare - STEM Trip GE Healthcare 0 Mrs K Pittard
Mon, 11 Feb 2019, 2:34 PM
Noson Rhieni Bl 12&13 - Year 12&13 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Thu, 31 Jan 2019, 12:12 PM
Ad-drefnu Darpariaeth Ol-16 - Reorganisation of Post 16 Provision 0 Mrs K Pittard
Thu, 31 Jan 2019, 12:14 PM
Llyfrau darllen TGAU Cymraeg Llen - Welsh Lit GCSE Reading books 0 Mrs K Pittard
Mon, 28 Jan 2019, 9:44 AM
Y Llwybr at Ieithoedd - Routes Into Language 0 Mrs K Pittard
Thu, 17 Jan 2019, 2:21 PM
Noson Opsiynnau CA4 - KS4 Options Evening 0 Mrs K Pittard
Thu, 17 Jan 2019, 2:20 PM
Gwasanaeth Nadolig Cor Bl 7 - Christmas Service Yr 7 Choir 0 Mrs K Pittard
Tue, 11 Dec 2018, 12:04 PM
Tocynnau Gwasaneth Nadolig 2018 - Christmas Service 2018 Tickets 0 Mrs K Pittard
Tue, 11 Dec 2018, 11:32 AM
Geiriau'r Gwasanaeth Nadolig 2018 - Christmas Service 2018 Words 0 Mrs K Pittard
Tue, 11 Dec 2018, 11:33 AM
Rhestr Cymeriadau'r Gwasanaeth Nadolig - Christmas Service Character List 0 Mrs K Pittard
Tue, 11 Dec 2018, 11:34 AM
Gwasanaeth Nadolig CA3 2018 - KS3 Christmas Service 2018 0 Mrs K Pittard
Thu, 6 Dec 2018, 2:31 PM
Taith i weld Into the Woods - Trip to see Into the Woods 0 Mrs K Pittard
Wed, 5 Dec 2018, 2:52 PM
Cynhadledd Seren - Seren Conference 0 Mrs K Pittard
Wed, 5 Dec 2018, 11:58 AM
Taith Seicoleg i Lundain - Psychology Trip to London 0 Mrs K Pittard
Mon, 3 Dec 2018, 2:05 PM
Tystysgrif Iechyd Llangrannog - Llangrannog Health Certificate 0 Mrs K Pittard
Thu, 29 Nov 2018, 1:57 PM
Gweithdai Tim Peaks - Tim Peakes Workshops 0 Mrs K Pittard
Thu, 29 Nov 2018, 10:37 AM
Trefniadau Llangrannog Bl 7 - YR 7 Llangrannog Arrangements 0 Mrs K Pittard
Thu, 29 Nov 2018, 10:36 AM
Cynhadledd ITM - MFL Conference 0 Mrs K Pittard
Tue, 27 Nov 2018, 2:39 PM
Noson Dathlu'r Gwyddorau - Celebrating Sciene Evening 0 Mrs K Pittard
Fri, 16 Nov 2018, 2:11 PM
Panto Bl 7 Branwen - YR 7 Panto Branwen 0 Mrs K Pittard
Thu, 15 Nov 2018, 10:56 AM
Newid i Brofiad Gwaith Bl 10 - Change to Yr 10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Mon, 5 Nov 2018, 10:15 AM
Taith DT i'r Eidal - DT Trip to Italy 0 Mrs K Pittard
Mon, 5 Nov 2018, 10:12 AM
Taith Gwasanaethau Cyhoeddus i'r Storey Arms - Public Services Trip to Storey Arms 0 Mrs K Pittard
Mon, 22 Oct 2018, 10:46 AM
Taith CA3 Horrible Histories - KS3 Horrible Histories Trip 0 Mrs K Pittard
Tue, 9 Oct 2018, 3:16 PM
Sgript Drama'r BFG - BFG Drama Script 0 Mrs K Pittard
Fri, 28 Sep 2018, 3:05 PM
Taith i weld Dwyn y Gof - Trip to see Dwyn y Gof 0 Mrs K Pittard
Fri, 28 Sep 2018, 2:51 PM
Taith Bl 7 Llangrannog - Yr7 Trip Llangrannog 0 Mrs K Pittard
Fri, 28 Sep 2018, 2:47 PM
Gwobrau Arloesoedd 2018 - Innovation Awards 2018 0 Mrs K Pittard
Wed, 26 Sep 2018, 1:46 PM
Arddangosfa Gyrfa Cymru - Careers Wales Exhibition 0 Mrs K Pittard
Wed, 26 Sep 2018, 1:43 PM
Addysg Rhyw Bl7 - YR7 Sex Education 0 Mrs K Pittard
Wed, 26 Sep 2018, 1:41 PM
Taith Lord of the Flies - Lord of the Flies Trip 0 Mrs K Pittard
Thu, 20 Sep 2018, 12:23 PM
Noson Bugeiliol BL7 - YR7 Pastoral Evening 2018 0 Mrs K Pittard
Thu, 20 Sep 2018, 12:19 PM
Taith Glanllyn 2018 - Glanllyn Trip 2018 0 Mrs K Pittard
Mon, 10 Sep 2018, 2:18 PM
Deall Cancr Gyda'n Gilydd - Understanding Cancer Together 0 Mrs K Pittard
Tue, 17 Jul 2018, 9:53 AM
Tocynnau Sioe Gerdd - School Musical Tickets 0 Mrs K Pittard
Tue, 3 Jul 2018, 1:05 PM
Trefniadau yn ystod y tywydd boeth - Warm weather arrangements 0 Mrs K Pittard
Mon, 25 Jun 2018, 1:19 PM
Taith Drama The Invisible Man - The Invisible Man Drama Trip 0 Mrs K Pittard
Fri, 8 Jun 2018, 11:56 AM
Taith Heriau St Fagan - St Fagan Challenge Day 0 Mrs K Pittard
Fri, 8 Jun 2018, 11:55 AM
Glanllyn Medi 2018 - Glanllyn September 2018 0 Mrs K Pittard
Fri, 8 Jun 2018, 12:02 PM
Taith STEM - STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Tue, 12 Jun 2018, 2:17 PM
Eisteddfod 2018 Tocynnau a Chaniatad - Eisteddfod 2018 Tickets & Permission 0 Mrs K Pittard
Tue, 1 May 2018, 1:14 PM
Taith Sgio 2019 - 2019 Ski Trip 0 Mrs K Pittard
Tue, 15 May 2018, 1:54 PM
Taith Gwobrwyo Add Gorff - PE Reward Trip 0 Mrs K Pittard
Thu, 26 Apr 2018, 2:56 PM
Profion Genedlaethol 2018 - National Tests 2018 0 Mrs K Pittard
Mon, 16 Apr 2018, 1:12 PM
System Gwaith Cartref Google Classroom - Google Classroom Homework System 0 Mrs K Pittard
Tue, 27 Mar 2018, 12:03 PM
Gwybodaeth ynglyn a'r newidiadau i CA4 - Information regarding changes to KS4 0 Mrs K Pittard
Fri, 23 Mar 2018, 2:18 PM
Taith UDA Hanes/Seicoleg 2019 - USA History/Psychology Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Thu, 22 Mar 2018, 3:03 PM
Gwybodaeth Opsiynnau Bl9 - YR9 Options Information 0 Mrs K Pittard
Thu, 22 Mar 2018, 3:07 PM
Taith Saesneg "Of Mice and Men" - "Of Mice and Men" English Trip 0 Mrs K Pittard
Fri, 9 Mar 2018, 1:56 PM
Eisteddfod Cylch 2018 0 Mrs K Pittard
Fri, 9 Mar 2018, 1:47 PM
Safonau YGGLlangynwyd - YGGLlangynwyd Standards 0 Mrs K Pittard
Tue, 13 Feb 2018, 11:21 AM
Profiad Gwaith Bl 10 - YR 10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Tue, 23 Jan 2018, 2:22 PM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 ()