Site news

General news and announcements

Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 ()
TrafodaethDechreuwyd ganYmatebionNeges ddiwethaf
Newid Newis Noson Rhieni Bl7 - Change to YR7 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Gwe, 13 Maw 2020, 1:40 pm
Gwybodaeth Coronovirus - Coronovirus Information 0 Mrs K Pittard
Gwe, 13 Maw 2020, 1:22 pm
Noson Rhieni Bl7 - YR7 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Maw, 10 Maw 2020, 3:17 pm
Noson Rhieni Bl 10 - YR10 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Mer, 12 Chw 2020, 2:02 pm
Taith Bl7 i Eglwys Sant Mihangel - Yr7 Trip to St Michael's Church 0 Mrs K Pittard
Gwe, 31 Ion 2020, 12:17 pm
Noson Rhieni'r Chweched - Sixth form Parent's Evening 0 Mrs K Pittard
Maw, 28 Ion 2020, 2:05 pm
Ymgynghoriad Addysg Ol 16 - Post 16 Education Consulation 0 Mrs K Pittard
Iau, 23 Ion 2020, 2:44 pm
Noson Opsiynnau BL9 - YR9 Options Evening 0 Mrs K Pittard
Gwe, 10 Ion 2020, 12:18 pm
Gwobr Dug Caeredin 2020 - Duke of Edinburgh Award 2020 0 Mrs K Pittard
Maw, 7 Ion 2020, 2:07 pm
Gwasanaeth Nadolig 2019 - Christmas Service 2019 0 Mrs K Pittard
Iau, 12 Rha 2019, 1:46 pm
Taith Busnes i Tesco - Buisness Trip to Tesco 0 Mrs K Pittard
Iau, 5 Rha 2019, 10:25 am
Swydd Swyddog Cefnogi Dysgu - Learning Support Officer Post 0 Mrs K Pittard
Mer, 16 Hyd 2019, 2:45 pm
Sioe Nadolig BL7 - Christmas Show YR7 0 Mrs K Pittard
Llu, 2 Rha 2019, 11:13 am
Gwobr Dug Caeredin 2019 - Duke of Edinburgh Award 2019 0 Mrs K Pittard
Mer, 20 Tach 2019, 1:05 pm
Taith Drama i Lundain - Drama Trip to London 0 Mrs K Pittard
Mer, 20 Tach 2019, 1:03 pm
Newid Bwydlen Cinio Ysgol (Saesneg) - Change in School Meal Menu (English) 0 Mrs K Pittard
Llu, 11 Tach 2019, 2:13 pm
Newid Mewn Bwydlen Cinio Ysgol (Cymraeg) - Change in School Dinner Menu (Welsh) 0 Mrs K Pittard
Llu, 11 Tach 2019, 2:15 pm
Sioe Lleu Llaw Gyffes - Lleu Llaw Gyffes Show 0 Mrs K Pittard
Iau, 7 Tach 2019, 11:30 am
Llythyr Newidiadau Cludiant Ysgol (Cymraeg) - Changes to School Transport Letter (Welsh) 0 Mrs K Pittard
Maw, 5 Tach 2019, 11:48 am
Llythyr Newidiadau Cludiant Ysgol (Saesneg) - Changes to School Transport Letter (English) 0 Mrs K Pittard
Maw, 5 Tach 2019, 11:51 am
Panto Bl7&8 - YR7&8 Panto 0 Mrs K Pittard
Iau, 24 Hyd 2019, 11:11 am
Profiad Gwaith BL10 - YR10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Mer, 16 Hyd 2019, 3:13 pm
Disgo Calan Gaeaf - Halloween Disco 0 Mrs K Pittard
Mer, 16 Hyd 2019, 2:48 pm
Swydd Cynorthwy-ydd Dysgu - Learning Assistant Post 0 Mrs K Pittard
Mer, 16 Hyd 2019, 2:47 pm
Taith Addysgol i Lundain - Educational Trip to London 0 Mrs K Pittard
Iau, 18 Gor 2019, 1:01 pm
Aelodaeth yr Urdd 2019 - Urdd Membership 2019 0 Mrs K Pittard
Iau, 10 Hyd 2019, 3:09 pm
Addysg Rhyw Bl7 - YR7 Sex Education 0 Mrs K Pittard
Iau, 10 Hyd 2019, 1:39 pm
Taith Merched STEM - STEM Girls Trip 0 Mrs K Pittard
Iau, 12 Med 2019, 3:12 pm
Taith BAC i Borthcawl - BAC Trip to Porthcawl 0 Mrs K Pittard
Iau, 10 Hyd 2019, 1:39 pm
Arddangosfa Gyrfaoedd - Careers Exhibition 0 Mrs K Pittard
Llu, 30 Med 2019, 11:17 am
Taith Llangrannog 2019 - Llangrannog Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Llu, 30 Med 2019, 11:12 am
Prom Bl13 - Yr13 Prom 0 Mrs K Pittard
Llu, 16 Med 2019, 2:04 pm
Llyfr Cymraeg "I Ble Aeth Haul y Bore" - Welsh Lit Book 0 Mrs K Pittard
Iau, 12 Med 2019, 2:50 pm
Llyfr Cymraeg Llen Siwan - Welsh Lit Book Siwan 0 Mrs K Pittard
Iau, 12 Med 2019, 2:47 pm
Noson Fygeiliol Bl7 - Yr7 Pastoral Evening 0 Mrs K Pittard
Iau, 12 Med 2019, 2:45 pm
Taith Maes Daearyddiaeth Gorffennaf 2019 - Geography Field Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Maw, 2 Gor 2019, 2:54 pm
Taith STEM Bl 12 - Yr 12 STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Maw, 25 Meh 2019, 1:54 pm
Gwybodaeth Swogs Glanllyn - Glanllyn Swog Information 0 Mrs K Pittard
Maw, 11 Meh 2019, 1:58 pm
Gwasanaeth Gwobrwyo Bl 7 ac 8 - Yr 7 & 8 Awards Ceremony 0 Mrs K Pittard
Iau, 6 Meh 2019, 1:43 pm
Taith Sgio 2020 - Ski Trip 2020 0 Mrs K Pittard
Iau, 6 Meh 2019, 1:38 pm
Taith Glanllyn 2019 - Glanllyn Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Mer, 5 Meh 2019, 3:03 pm
Taith BAC Bl9 St Fagan - St Fagan Yr 9 BAC Trip 0 Mrs K Pittard
Iau, 16 Mai 2019, 3:12 pm
Taith BAC Bl 12 - Yr 12 BAC Trip 0 Mrs K Pittard
Iau, 16 Mai 2019, 3:11 pm
Alldeithiau Dug Caeredin - Duke of Edinburgh Expeditions 0 Mrs K Pittard
Iau, 16 Mai 2019, 2:39 pm
Taith STEM DT - DT STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Llu, 1 Ebr 2019, 11:36 am
Arholiadau TAG & TGAU - GCE & GCSE Examinations 0 Mrs K Pittard
Iau, 21 Chw 2019, 2:53 pm
Tim Criced Prosiect Merched - Girls Network Cricket Team 0 Mrs K Pittard
Llu, 11 Chw 2019, 2:48 pm
Taith Rwgbi Bl7 Newhall 7's - Newhall 7's Yr7 Rugby Trip 0 Mrs K Pittard
Llu, 11 Chw 2019, 2:39 pm
Taith STEM GE Healthcare - STEM Trip GE Healthcare 0 Mrs K Pittard
Llu, 11 Chw 2019, 2:34 pm
Noson Rhieni Bl 12&13 - Year 12&13 Parents Evening 0 Mrs K Pittard
Iau, 31 Ion 2019, 12:12 pm
Ad-drefnu Darpariaeth Ol-16 - Reorganisation of Post 16 Provision 0 Mrs K Pittard
Iau, 31 Ion 2019, 12:14 pm
Llyfrau darllen TGAU Cymraeg Llen - Welsh Lit GCSE Reading books 0 Mrs K Pittard
Llu, 28 Ion 2019, 9:44 am
Y Llwybr at Ieithoedd - Routes Into Language 0 Mrs K Pittard
Iau, 17 Ion 2019, 2:21 pm
Noson Opsiynnau CA4 - KS4 Options Evening 0 Mrs K Pittard
Iau, 17 Ion 2019, 2:20 pm
Gwasanaeth Nadolig Cor Bl 7 - Christmas Service Yr 7 Choir 0 Mrs K Pittard
Maw, 11 Rha 2018, 12:04 pm
Tocynnau Gwasaneth Nadolig 2018 - Christmas Service 2018 Tickets 0 Mrs K Pittard
Maw, 11 Rha 2018, 11:32 am
Geiriau'r Gwasanaeth Nadolig 2018 - Christmas Service 2018 Words 0 Mrs K Pittard
Maw, 11 Rha 2018, 11:33 am
Rhestr Cymeriadau'r Gwasanaeth Nadolig - Christmas Service Character List 0 Mrs K Pittard
Maw, 11 Rha 2018, 11:34 am
Gwasanaeth Nadolig CA3 2018 - KS3 Christmas Service 2018 0 Mrs K Pittard
Iau, 6 Rha 2018, 2:31 pm
Taith i weld Into the Woods - Trip to see Into the Woods 0 Mrs K Pittard
Mer, 5 Rha 2018, 2:52 pm
Cynhadledd Seren - Seren Conference 0 Mrs K Pittard
Mer, 5 Rha 2018, 11:58 am
Taith Seicoleg i Lundain - Psychology Trip to London 0 Mrs K Pittard
Llu, 3 Rha 2018, 2:05 pm
Tystysgrif Iechyd Llangrannog - Llangrannog Health Certificate 0 Mrs K Pittard
Iau, 29 Tach 2018, 1:57 pm
Gweithdai Tim Peaks - Tim Peakes Workshops 0 Mrs K Pittard
Iau, 29 Tach 2018, 10:37 am
Trefniadau Llangrannog Bl 7 - YR 7 Llangrannog Arrangements 0 Mrs K Pittard
Iau, 29 Tach 2018, 10:36 am
Cynhadledd ITM - MFL Conference 0 Mrs K Pittard
Maw, 27 Tach 2018, 2:39 pm
Noson Dathlu'r Gwyddorau - Celebrating Sciene Evening 0 Mrs K Pittard
Gwe, 16 Tach 2018, 2:11 pm
Panto Bl 7 Branwen - YR 7 Panto Branwen 0 Mrs K Pittard
Iau, 15 Tach 2018, 10:56 am
Newid i Brofiad Gwaith Bl 10 - Change to Yr 10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Llu, 5 Tach 2018, 10:15 am
Taith DT i'r Eidal - DT Trip to Italy 0 Mrs K Pittard
Llu, 5 Tach 2018, 10:12 am
Taith Gwasanaethau Cyhoeddus i'r Storey Arms - Public Services Trip to Storey Arms 0 Mrs K Pittard
Llu, 22 Hyd 2018, 10:46 am
Taith CA3 Horrible Histories - KS3 Horrible Histories Trip 0 Mrs K Pittard
Maw, 9 Hyd 2018, 3:16 pm
Sgript Drama'r BFG - BFG Drama Script 0 Mrs K Pittard
Gwe, 28 Med 2018, 3:05 pm
Taith i weld Dwyn y Gof - Trip to see Dwyn y Gof 0 Mrs K Pittard
Gwe, 28 Med 2018, 2:51 pm
Taith Bl 7 Llangrannog - Yr7 Trip Llangrannog 0 Mrs K Pittard
Gwe, 28 Med 2018, 2:47 pm
Gwobrau Arloesoedd 2018 - Innovation Awards 2018 0 Mrs K Pittard
Mer, 26 Med 2018, 1:46 pm
Arddangosfa Gyrfa Cymru - Careers Wales Exhibition 0 Mrs K Pittard
Mer, 26 Med 2018, 1:43 pm
Addysg Rhyw Bl7 - YR7 Sex Education 0 Mrs K Pittard
Mer, 26 Med 2018, 1:41 pm
Taith Lord of the Flies - Lord of the Flies Trip 0 Mrs K Pittard
Iau, 20 Med 2018, 12:23 pm
Noson Bugeiliol BL7 - YR7 Pastoral Evening 2018 0 Mrs K Pittard
Iau, 20 Med 2018, 12:19 pm
Taith Glanllyn 2018 - Glanllyn Trip 2018 0 Mrs K Pittard
Llu, 10 Med 2018, 2:18 pm
Deall Cancr Gyda'n Gilydd - Understanding Cancer Together 0 Mrs K Pittard
Maw, 17 Gor 2018, 9:53 am
Tocynnau Sioe Gerdd - School Musical Tickets 0 Mrs K Pittard
Maw, 3 Gor 2018, 1:05 pm
Trefniadau yn ystod y tywydd boeth - Warm weather arrangements 0 Mrs K Pittard
Llu, 25 Meh 2018, 1:19 pm
Taith Drama The Invisible Man - The Invisible Man Drama Trip 0 Mrs K Pittard
Gwe, 8 Meh 2018, 11:56 am
Taith Heriau St Fagan - St Fagan Challenge Day 0 Mrs K Pittard
Gwe, 8 Meh 2018, 11:55 am
Glanllyn Medi 2018 - Glanllyn September 2018 0 Mrs K Pittard
Gwe, 8 Meh 2018, 12:02 pm
Taith STEM - STEM Trip 0 Mrs K Pittard
Maw, 12 Meh 2018, 2:17 pm
Eisteddfod 2018 Tocynnau a Chaniatad - Eisteddfod 2018 Tickets & Permission 0 Mrs K Pittard
Maw, 1 Mai 2018, 1:14 pm
Taith Sgio 2019 - 2019 Ski Trip 0 Mrs K Pittard
Maw, 15 Mai 2018, 1:54 pm
Taith Gwobrwyo Add Gorff - PE Reward Trip 0 Mrs K Pittard
Iau, 26 Ebr 2018, 2:56 pm
Profion Genedlaethol 2018 - National Tests 2018 0 Mrs K Pittard
Llu, 16 Ebr 2018, 1:12 pm
System Gwaith Cartref Google Classroom - Google Classroom Homework System 0 Mrs K Pittard
Maw, 27 Maw 2018, 12:03 pm
Gwybodaeth ynglyn a'r newidiadau i CA4 - Information regarding changes to KS4 0 Mrs K Pittard
Gwe, 23 Maw 2018, 2:18 pm
Taith UDA Hanes/Seicoleg 2019 - USA History/Psychology Trip 2019 0 Mrs K Pittard
Iau, 22 Maw 2018, 3:03 pm
Gwybodaeth Opsiynnau Bl9 - YR9 Options Information 0 Mrs K Pittard
Iau, 22 Maw 2018, 3:07 pm
Taith Saesneg "Of Mice and Men" - "Of Mice and Men" English Trip 0 Mrs K Pittard
Gwe, 9 Maw 2018, 1:56 pm
Eisteddfod Cylch 2018 0 Mrs K Pittard
Gwe, 9 Maw 2018, 1:47 pm
Safonau YGGLlangynwyd - YGGLlangynwyd Standards 0 Mrs K Pittard
Maw, 13 Chw 2018, 11:21 am
Profiad Gwaith Bl 10 - YR 10 Work Experience 0 Mrs K Pittard
Maw, 23 Ion 2018, 2:22 pm
Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 ()